пятница, 7 мая 2010 г.

Ознакомтесь,пожалуйста

TEADE
06. mai 2010
Õpilaste terviseandmete liikumise kohtaSihtasutus Tallinna Koolitervishoid teavitab Teid sellest, et õpilaste tervisekaartide väljavõtteid ja immuniseerimisandmeid pole võimalik väljastada ajavahemikul 22. juuni kuni 22. august 2010, kuna koolitervishoiutöötajad viibivad kollektiivpuhkusel.

Kui õpilane vajab väljaspool Tallinna või välismaale õppima asumiseks või suvel laagris osalemiseks koolitervishoiu poolt teostatud immuniseerimis- või muid terviseandmeid, siis palume esitada oma soov kooliõele hiljemalt 14. juuniks 2010.

Tallinna piires ühest õppeasutusest teise liikuvate õpilaste tervisekaartide üleandmine tagatakse sihtasutuse töötajate poolt vastavalt Isikuandmekaitse seadusele.

Kooli lõpetajad saavad õpilase tervisekaardi väljavõtte koos immuniseerimispassiga kätte koolitervishoiu kabinetist kuni 22. juunini.

Lugupidamisega


SA Tallinna Koolitervishoid

Kädi Lepp

Комментариев нет:

Отправить комментарий